1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 13-15 | E-mail: ertekesites [kukac] magilab.hu
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A MAGILAB Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Király utca 12., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám (01-09-298830), adószám: (25963162-2-42), (MAGILAB Kft.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A MAGILAB Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A MAGILAB Kft az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

2. A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője A MAGILAB Kft. Amikor Ön a MAGILAB Kft. internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

3. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

4. Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a MAGILAB Kft számára. A MAGILAB Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére5. A MAGILAB Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

5. Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a MAGILAB Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a MAGILAB Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

II. ADATOK FELVÉTELE

1. A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

2. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség lehet. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a MAGILAB Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

3. A MAGILAB Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, – személyes adatokat nem tartalmazó – automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe)
 • domain-név (URL)
 • a hozzáférés adatai
 • az ügyfél file lekérés (file név és URL)
 • a HTTP válaszkód
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége
 • a látogatás időpontja
 • a megtekintett oldalak adatai, illetve
 • a használt böngészőprogram neve.Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében

4. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

5. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

 • Alkalmazott cookie-k
 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

6. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TARTAMA, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATVÉDELEM

7. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a MAGILAB Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

8. A MAGILAB Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

9. A MAGILAB Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

 • piackutatás
 • piaci elemzés
 • vevői szokások elemzése
 • látogatottsági statisztikák összeállítása
 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása
 • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról
 • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról
 • vevői reklamációk intézése
 • megrendelések intézése

10. Ezen céloktól eltérő célból végzett adatkezelés csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhető. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a MAGILAB Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. A MAGILAB Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

11. A MAGILAB Kft. – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a MAGILAB Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

12. A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

13. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 12 hónap14. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

15. A MAGILAB Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); c) változatlansága igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

16. A MAGILAB Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

17. A MAGILAB Kft az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

18. A személyes adatok automatizált feldolgozása során adatfeldolgozónak a MAGILAB Kft. minősül, e körben a MAGLAB Kft. köteles biztosítani:

 • a.) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • b.) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • e.) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • f.) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

19. A MAGILAB Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

20. A MAGILAB Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk A MAGILAB Kft . részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzés.

21. Az Info Tv. 6 § (5) bekezdés alapján amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

22. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a MAGILAB Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

IV. AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉSE (BELSŐ ADATVÉDELMI FELELŐS, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ)

1. A MAGILAB Kft. az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseink betartása valamint az általa végzett adatkezelési tevékenység ellenőrzésének biztosítása érdekében köteles szervezetén belül, közvetlenül a vezető felügyelete alá tartozó – jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező – Belső Adatvédelmi Felelőst kinevezni vagy megbízni.

2. A Belső Adatvédelmi Felelős a MAGILAB Kft. által végzett adatkezelés nyomon követésével és az általa kezelt nyilvántartások áttekintésével gondoskodik az adatkezelés törvényes rendjének megtartásáról, és ennek során:

 • a.) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint a felhasználók jogainak biztosításában;
 • b.) ellenőrzi az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint MAGILAB Kft. belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
 • c.) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel a MAGILAB Kft-t vagy az adatfeldolgozót;

3. Különösen új személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás illetőleg adatállomány feldolgozását, vagy már létrehozott személyes adatokat tartalmazó adatállomány felhasználására tervezett új adatfeldolgozási technológia alkalmazását megelőzően indokolt a Belső Adatvédelmi Felelőstől előzetes ellenőrzést kérni.

4. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Belső Adatvédelmi Felelős a MAGILAB Kft vezetőjét írásban tájékoztatja, szükség esetén pedig a kezelendő adatok körének, illetőleg az adatfeldolgozás módszerének megváltoztatására hívja fel a MAGILAB Kft-t.

5. A Belső Adatvédelmi Felelős a tevékenységére vonatkozó adat- és titokvédelmi szabályok szigorú betartásával több adatkezelő részére is kifejtheti tevékenységét.

6. Adatvédelmi Tisztviselő

Adatvédelmi Tisztviselő neve: Dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda
Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: bejelentes@drnemethadam.hu

V. JOGORVOSLAT

Tájékoztatás:

Az érintett kérelmére a MAGILAB Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Helyesbítés joga:

A MAGILAB Kft a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:

A MAGILAB Kft zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A MAGILAB Kft megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:

A MAGILAB Kft a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. A MAGILAB Kft a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A MAGILAB Kft a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A MAGILAB Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:

A MAGILAB Kft az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben A MAGILAB Kft adatkezelésével kapcsolatban problémája van, panaszát az alábbi email címre [*]@[*] küldhet meg.

Az Info tv. 22 §-a alapján Önnek lehetősége van bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítható.

Önnek lehetősége van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Infromációszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszáma: 06-1-391-1400) előtt jogérvényesítési eljárást kezdeményezni.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2017. [*] napján lép hatályba. Az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit a hatálybalépését követően végzett adatkezelésre kell alkalmazni.

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a pénzügyi szervezeteknek – így a független biztosításközvetítőknek is – a törvényben foglaltak végrehajtása érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük.

3. Amennyiben a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban hivatkozott, illetve idézett jogszabályi rendelkezések tekintetében utóbb változás áll be, a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szövegét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell értelmezni és alkalmazni.

Budapest, 2018. 05. 24 [*]